Jižní Morava potřebuje naši pomoc

Publikováno: 5.8.2021

Bezprostředně po červnovém ničivém tornádu na jižní Moravě spustila Sberbank mezi svými zaměstnanci finanční sbírku na pomoc s odstraňováním následků této katastrofy. Její výnos banka následně zdvojnásobila.

Správní rada Nadačního fondu Sberbank CZ se rozhodla, že uspořádá charitativní sbírku na pomoc lidem zasaženým ničivým tornádem na jižní Moravě. Finanční prostředky poputují Diecézní charitě Brno, která je poté využije na následnou pomoc a obnovu domů v zasažených obcích.

Přispívat mohli jako vždy nejen naši zaměstnanci na transparentní účet Nadačního fondu Sberbank s číslem 4211111737/6800 libovolnou částkou. Zaměstnanci mohou příspěvky posílat i prostřednictvím svých bodů v Cafeterii.

Na konci července byly všechny příspěvky sečteny. Do charitativní sbírky Nadačního fondu Sberbank přispěli naši zaměstnanci neuvěřitelných 123 167 Kč! Dalších 48 398 Kč věnovali ze svých příspěvků v Cafeterii. Příspěvky zaměstnanců Sberbank CZ tak dosáhly v součtu 171 565 Kč. Tuto částku banka následně zdvojnásobila, na účet Diecézní charity v Brně poputuje 343 130 Kč! Jde o největší charitativní sbírku v historii Sberbank CZ.  

Diecézní charita má v terénu řadu svých pracovníků, kteří průběžně vyhodnocují situaci, a náš finanční dar tak pomůže lidem nejvíce zasaženým touto nečekanou přírodní katastrofou na Břeclavsku a Hodonínsku.

Navíc se řada našich kolegů a kolegyň zapojila na začátku července i osobně do odstraňování následků ničivého tornáda v rámci dobrovolnické práce a pomohli třídit obrovskou materiální pomoc v centrálním skladu humanitární pomoci v Břeclavi, kterou poskytly tisíce lidí a organizací z celé České republiky.

V neposlední řadě poskytuje Sberbank také pomoc našim klientům, kteří byli zasaženi, abychom jim pomohli tuto nečekanou obtížnou životní situaci co nejlépe překonat.

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomoci. Máte srdce na pravém místě a jsme na vás hrdí!